Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

Liberty Sapa Hotel

Liberty Sapa Hotel

(5 đánh giá)
Khách sạn
402.000 / đêm
Pao's Sapa Leisure Hotel

Pao's Sapa Leisure Hotel

(4 đánh giá)
Homestay
3.075.000 / đêm
Laxsik Ecolodge

Laxsik Ecolodge

(5 đánh giá)
Homestay
1.491.084 / đêm
GOONG SAPA Bungalow

GOONG SAPA Bungalow

(4 đánh giá)
Homestay
437.500 / đêm
Maison De Sapa

Maison De Sapa

(5 đánh giá)
Homestay
1.150.000 / đêm
Sapa Eco Hugo

Sapa Eco Hugo

(5 đánh giá)
Homestay
587.500 / đêm
Sapa Eco Villas & Spa

Sapa Eco Villas & Spa

(6 đánh giá)
Homestay
1.055.000 / đêm
The Link farmstay

The Link farmstay

(6 đánh giá)
Homestay
350.000 / đêm
Sapa Eco Home

Sapa Eco Home

(6 đánh giá)
Homestay
800.000 / đêm
Eco Palms House Sapa

Eco Palms House Sapa

(6 đánh giá)
Homestay
2.208.000 / đêm
Mega View Homestay

Mega View Homestay

(3 đánh giá)
Homestay
449.800 / đêm
Tavan Family Homestay

Tavan Family Homestay

(4 đánh giá)
Homestay
653.800 / đêm
Chapa Ecolodge

Chapa Ecolodge

(5 đánh giá)
Homestay
1.500.000 / đêm
Sapa The Chill Garden & Villas

Sapa The Chill Garden & Villas

(4 đánh giá)
Homestay
650.000 / đêm
Opal House 2, Ta Van, Sa Pa-Moutain view

Opal House 2, Ta Van, Sa Pa-Moutain view

(6 đánh giá)
Homestay
4.140.000 / đêm
Opal House, Ta Van, Sa Pa-Quadruple Room 4 (Moutain view)
1.150.000 / đêm
Opal House, Ta Van, Sa Pa-Quadruple Room 3 (Moutain view)
1.150.000 / đêm
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 6 (Moutain view)
805.000 / đêm
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 5 (Moutain view)
805.000 / đêm
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 4 (Moutain view)
805.000 / đêm
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Quadruple room 2 (Moutain view)
1.150.000 / đêm
Opal House, Ta Van, Sa Pa - Quadruple Room 1 (Moutain view)
1.150.000 / đêm
Opal house, Ta Van, Sa Pa - Double room 3 (Garden view)
690.000 / đêm
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 2 (Garden view)
690.000 / đêm
Document