Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

Bella Rosa Hotel and Spa
Khách sạn
1.273.572 đ / đêm

bella rosa hotel and spa

(Chưa có đánh giá)
SPOON HOTEL
Khách sạn
792.858 đ / đêm

spoon hotel

(Chưa có đánh giá)
"HANOI LASIESTA CLASSIC MA MAY"
Khách sạn
3.022.223 đ / đêm

"hanoi lasiesta classic ma may"

(Chưa có đánh giá)
Hanoi Lion Boutique Hotel
Khách sạn
2.260.000 đ / đêm

hanoi lion boutique hotel

(Chưa có đánh giá)
Bonne Nuit Hotel & Spa Hanoi
Khách sạn
1.864.000 đ / đêm

bonne nuit hotel & spa hanoi

(Chưa có đánh giá)
Hanoi Prime Center Hotel
Khách sạn
900.000 đ / đêm

hanoi prime center hotel

(Chưa có đánh giá)
Golden Legend Diamond
Khách sạn
1.438.000 đ / đêm

golden legend diamond

(Chưa có đánh giá)
Hanoi Calista hotel
Khách sạn
1.410.000 đ / đêm

hanoi calista hotel

(Chưa có đánh giá)
Hanoi Central hotel & residence
Khách sạn
1.925.000 đ / đêm

hanoi central hotel & residence

(Chưa có đánh giá)
Hanoi Golden Moon Hotel & Trave
Khách sạn
975.000 đ / đêm

hanoi golden moon hotel & trave

(Chưa có đánh giá)
Babylon Premium Hotel & Spa
Khách sạn
1.287.500 đ / đêm

babylon premium hotel & spa

(Chưa có đánh giá)
Media Central Hanoi Hotel
Khách sạn
1.817.000 đ / đêm

media central hanoi hotel

(Chưa có đánh giá)
Kén hotel by Connek
Khách sạn
1.160.000 đ / đêm

kén hotel by connek

(Chưa có đánh giá)
Oriental Pearl (Twin) Internal window, no view
Khách sạn
4.963.334 đ / đêm

oriental pearl (twin) internal window, no view

(Chưa có đánh giá)
MK Premier Boutique Hotel
Khách sạn
2.931.429 đ / đêm

mk premier boutique hotel

(Chưa có đánh giá)
Khách sạn La Mejor và Sky Bar
Khách sạn
1.686.667 đ / đêm

khách sạn la mejor và sky bar

(Chưa có đánh giá)
Mayflower Hotel Hanoi
Khách sạn
1.078.000 đ / đêm

mayflower hotel hanoi

(Chưa có đánh giá)
O’Gallery Premier Hotel & Spa
Khách sạn
2.812.500 đ / đêm

o’gallery premier hotel & spa

(Chưa có đánh giá)
Hanoi Nostalgia Hotel & Spa
Khách sạn
2.205.000 đ / đêm

hanoi nostalgia hotel & spa

(Chưa có đánh giá)
The Light hotel
Khách sạn
2.250.000 đ / đêm

the light hotel

(Chưa có đánh giá)
Beryl palace hotel & spa
Khách sạn
1.471.429 đ / đêm

beryl palace hotel & spa

(Chưa có đánh giá)
HNC PREMIER HOTEL & RESIDENCES
Khách sạn
1.328.572 đ / đêm

hnc premier hotel & residences

(Chưa có đánh giá)
Hanoi Boutique Hotel Hotel & Spa
Khách sạn
1.937.500 đ / đêm

hanoi boutique hotel hotel & spa

(Chưa có đánh giá)
Hanoi La Selva Central Hotel
Khách sạn
1.670.834 đ / đêm

hanoi la selva central hotel

(Chưa có đánh giá)
Document