Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

Sapa Diamond Hotel
Khách sạn
1.277.143 đ / đêm

sapa diamond hotel

(5 đánh giá)
Dang Khoa Homestay
Homestay
405.000 đ / đêm

dang khoa homestay

(5 đánh giá)
Liberty Sapa Hotel
Khách sạn
402.000 đ / đêm

liberty sapa hotel

(5 đánh giá)
Pao's Sapa Leisure Hotel
Homestay
3.075.000 đ / đêm

pao's sapa leisure hotel

(4 đánh giá)
Laxsik Ecolodge
Homestay
1.491.084 đ / đêm

laxsik ecolodge

(5 đánh giá)
GOONG SAPA Bungalow
Homestay
437.500 đ / đêm

goong sapa bungalow

(4 đánh giá)
Maison De Sapa
Homestay
1.150.000 đ / đêm

maison de sapa

(5 đánh giá)
Sapa Eco Hugo
Homestay
587.500 đ / đêm

sapa eco hugo

(5 đánh giá)
Sapa Eco Villas & Spa
Homestay
1.055.000 đ / đêm

sapa eco villas & spa

(6 đánh giá)
The Link farmstay
Homestay
350.000 đ / đêm

the link farmstay

(6 đánh giá)
Sapa Eco Home
Homestay
800.000 đ / đêm

sapa eco home

(6 đánh giá)
Eco Palms House Sapa
Homestay
2.208.000 đ / đêm

eco palms house sapa

(6 đánh giá)
Mega View Homestay
Homestay
449.800 đ / đêm

mega view homestay

(3 đánh giá)
Tavan Family Homestay
Homestay
653.800 đ / đêm

tavan family homestay

(4 đánh giá)
Chapa Ecolodge
Homestay
1.500.000 đ / đêm

chapa ecolodge

(5 đánh giá)
Sapa The Chill Garden & Villas
Homestay
650.000 đ / đêm

sapa the chill garden & villas

(4 đánh giá)
Opal House 2, Ta Van, Sa Pa-Moutain view
Homestay
4.140.000 đ / đêm

opal house 2, ta van, sa pa-moutain view

(6 đánh giá)
Opal House, Ta Van, Sa Pa-Quadruple Room 4 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-quadruple room 4 (moutain view)

(5 đánh giá)
Opal House, Ta Van, Sa Pa-Quadruple Room 3 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-quadruple room 3 (moutain view)

(6 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 6 (Moutain view)
Homestay
805.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 6 (moutain view)

(5 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 5 (Moutain view)
Homestay
805.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 5 (moutain view)

(5 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 4 (Moutain view)
Homestay
805.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 4 (moutain view)

(6 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Quadruple room 2 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-quadruple room 2 (moutain view)

(6 đánh giá)
Opal House, Ta Van, Sa Pa - Quadruple Room 1 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa - quadruple room 1 (moutain view)

(5 đánh giá)
Document