Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

Opal House 1, Ta Van, Sa Pa-Home with a view
Homestay
4.140.000 đ / đêm

opal house 1, ta van, sa pa-home with a view

(5 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 1 (Garden view)
Homestay
690.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 1 (garden view)

(6 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 2 (Garden view)
Homestay
690.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 2 (garden view)

(6 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa - Double room 3 (Garden view)
Homestay
690.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa - double room 3 (garden view)

(3 đánh giá)
Opal House, Ta Van, Sa Pa - Quadruple Room 1 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa - quadruple room 1 (moutain view)

(5 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Quadruple room 2 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-quadruple room 2 (moutain view)

(6 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 4 (Moutain view)
Homestay
805.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 4 (moutain view)

(6 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 5 (Moutain view)
Homestay
805.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 5 (moutain view)

(5 đánh giá)
Opal house, Ta Van, Sa Pa-Double Room 6 (Moutain view)
Homestay
805.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-double room 6 (moutain view)

(5 đánh giá)
Opal House, Ta Van, Sa Pa-Quadruple Room 3 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-quadruple room 3 (moutain view)

(6 đánh giá)
Opal House, Ta Van, Sa Pa-Quadruple Room 4 (Moutain view)
Homestay
1.150.000 đ / đêm

opal house, ta van, sa pa-quadruple room 4 (moutain view)

(5 đánh giá)
Opal House 2, Ta Van, Sa Pa-Moutain view
Homestay
4.140.000 đ / đêm

opal house 2, ta van, sa pa-moutain view

(6 đánh giá)
Sapa The Chill Garden & Villas
Homestay
650.000 đ / đêm

sapa the chill garden & villas

(4 đánh giá)
Chapa Ecolodge
Homestay
1.500.000 đ / đêm

chapa ecolodge

(5 đánh giá)
Tavan Family Homestay
Homestay
653.800 đ / đêm

tavan family homestay

(4 đánh giá)
Mega View Homestay
Homestay
449.800 đ / đêm

mega view homestay

(3 đánh giá)
Eco Palms House Sapa
Homestay
2.208.000 đ / đêm

eco palms house sapa

(6 đánh giá)
Sapa Eco Home
Homestay
800.000 đ / đêm

sapa eco home

(6 đánh giá)
The Link farmstay
Homestay
350.000 đ / đêm

the link farmstay

(6 đánh giá)
Sapa Eco Villas & Spa
Homestay
1.055.000 đ / đêm

sapa eco villas & spa

(6 đánh giá)
Sapa Eco Hugo
Homestay
587.500 đ / đêm

sapa eco hugo

(5 đánh giá)
Maison De Sapa
Homestay
1.150.000 đ / đêm

maison de sapa

(5 đánh giá)
GOONG SAPA Bungalow
Homestay
437.500 đ / đêm

goong sapa bungalow

(4 đánh giá)
Laxsik Ecolodge
Homestay
1.491.084 đ / đêm

laxsik ecolodge

(5 đánh giá)
Document