Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

Green Pearl Bac Ninh Serviced Apartment - 1BR

Green Pearl Bac Ninh Serviced Apartment - 1BR

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.060.000 / đêm
Green Pearl Bac Ninh Serviced Apartment - 2BR

Green Pearl Bac Ninh Serviced Apartment - 2BR

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.530.000 / đêm
Luxury 2br Apartment Thanh Hoa near Big C Market

Luxury 2br Apartment Thanh Hoa near Big C Market

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
920.000 / đêm
FLC Green Serviced Apartment Pham Hung 2BR

FLC Green Serviced Apartment Pham Hung 2BR

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.350.000 / đêm
Time City - Park 10

Time City - Park 10

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.400.000 / đêm
FLC Phạm Hùng #70m2

FLC Phạm Hùng #70m2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.200.000 / đêm
FLC Phạm Hùng #60m2

FLC Phạm Hùng #60m2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.200.000 / đêm
FLC Phạm Hùng #45m2

FLC Phạm Hùng #45m2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.200.000 / đêm
Vinhomes Ocean Park S1-02

Vinhomes Ocean Park S1-02

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
700.000 / đêm
TROY'S HOUSE 4523 C2

TROY'S HOUSE 4523 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.060.000 / đêm
TROY'S HOUSE 1203 C2

TROY'S HOUSE 1203 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.000.000 / đêm
TROY'S HOUSE 12A04 C2

TROY'S HOUSE 12A04 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
TROY'S HOUSE 2720 C2

TROY'S HOUSE 2720 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.000.000 / đêm
TROY'S HOUSE 0701 C2

TROY'S HOUSE 0701 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
TROY'S HOUSE 1602 C2

TROY'S HOUSE 1602 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
Vinhomes Smart City S301

Vinhomes Smart City S301

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
800.000 / đêm
Vinhomes Smart City S402

Vinhomes Smart City S402

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
800.000 / đêm
TROY'S HOUSE A2301

TROY'S HOUSE A2301

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
2.360.000 / đêm
TROY'S HOUSE B405

TROY'S HOUSE B405

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.420.000 / đêm
TROY'S HOUSE B605

TROY'S HOUSE B605

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.300.000 / đêm
TROY'S HOUSE B2001

TROY'S HOUSE B2001

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
2.360.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1203

Pent Studio Tây Hồ #1203

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1204

Pent Studio Tây Hồ #1204

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1411

Pent Studio Tây Hồ #1411

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Document