Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

TROY'S HOUSE 4523 C2

TROY'S HOUSE 4523 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.060.000 / đêm
TROY'S HOUSE 1203 C2

TROY'S HOUSE 1203 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.000.000 / đêm
TROY'S HOUSE 12A04 C2

TROY'S HOUSE 12A04 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
TROY'S HOUSE 2720 C2

TROY'S HOUSE 2720 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.000.000 / đêm
TROY'S HOUSE 0701 C2

TROY'S HOUSE 0701 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
TROY'S HOUSE 1602 C2

TROY'S HOUSE 1602 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
TROY'S HOUSE A2301

TROY'S HOUSE A2301

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
2.360.000 / đêm
TROY'S HOUSE B405

TROY'S HOUSE B405

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.420.000 / đêm
TROY'S HOUSE B605

TROY'S HOUSE B605

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.300.000 / đêm
TROY'S HOUSE B2001

TROY'S HOUSE B2001

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
2.360.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1203

Pent Studio Tây Hồ #1203

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1204

Pent Studio Tây Hồ #1204

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1411

Pent Studio Tây Hồ #1411

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1501

Pent Studio Tây Hồ #1501

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1518

Pent Studio Tây Hồ #1518

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1602

Pent Studio Tây Hồ #1602

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #1401

Pent Studio Tây Hồ #1401

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
D'ELDORADO STUDIO LUXURY

D'ELDORADO STUDIO LUXURY

(7 đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.300.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #10

Pent Studio Tây Hồ #10

(11 đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #06

Pent Studio Tây Hồ #06

(5 đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Pent Studio Tây Hồ #05

Pent Studio Tây Hồ #05

(3 đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.690.000 / đêm
Chung cư mini 31 Xuân Diệu - Quảng An - Tây Hồ

Chung cư mini 31 Xuân Diệu - Quảng An - Tây Hồ

(6 đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
150.000 / đêm
Paradise Home - Apartment Service Xuân La

Paradise Home - Apartment Service Xuân La

(6 đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
465.000 / đêm
Êm Ấm Homestay

Êm Ấm Homestay

(5 đánh giá)
Homestay
850.000 / đêm
Document