Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

FLC Green Serviced Apartment Pham Hung 2BR

FLC Green Serviced Apartment Pham Hung 2BR

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.350.000 / đêm
Time City - Park 10

Time City - Park 10

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.400.000 / đêm
FLC Phạm Hùng #70m2

FLC Phạm Hùng #70m2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.200.000 / đêm
FLC Phạm Hùng #60m2

FLC Phạm Hùng #60m2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.200.000 / đêm
FLC Phạm Hùng #45m2

FLC Phạm Hùng #45m2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.200.000 / đêm
Vinhomes Ocean Park S1-02

Vinhomes Ocean Park S1-02

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
700.000 / đêm
TROY'S HOUSE 4523 C2

TROY'S HOUSE 4523 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.060.000 / đêm
TROY'S HOUSE 1203 C2

TROY'S HOUSE 1203 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.000.000 / đêm
TROY'S HOUSE 12A04 C2

TROY'S HOUSE 12A04 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
TROY'S HOUSE 2720 C2

TROY'S HOUSE 2720 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.000.000 / đêm
TROY'S HOUSE 0701 C2

TROY'S HOUSE 0701 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
TROY'S HOUSE 1602 C2

TROY'S HOUSE 1602 C2

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
950.000 / đêm
Vinhomes Smart City S301

Vinhomes Smart City S301

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
800.000 / đêm
Vinhomes Smart City S402

Vinhomes Smart City S402

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
800.000 / đêm
TROY'S HOUSE A2301

TROY'S HOUSE A2301

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
2.360.000 / đêm
TROY'S HOUSE B405

TROY'S HOUSE B405

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.420.000 / đêm
TROY'S HOUSE B605

TROY'S HOUSE B605

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
1.300.000 / đêm
TROY'S HOUSE B2001

TROY'S HOUSE B2001

(Chưa có đánh giá)
Căn hộ dịch vụ
2.360.000 / đêm
Dragon Pearl Hotel

Dragon Pearl Hotel

(Chưa có đánh giá)
Khách sạn
610.000 / đêm
The Pearl Hotel

The Pearl Hotel

(Chưa có đánh giá)
Khách sạn
1.336.667 / đêm
Dream Hotel and Apartment

Dream Hotel and Apartment

(Chưa có đánh giá)
Khách sạn
1.000.000 / đêm
Hanoi Suji Hotel

Hanoi Suji Hotel

(Chưa có đánh giá)
Khách sạn
698.000 / đêm
Hyatt Regency West Hanoi

Hyatt Regency West Hanoi

(Chưa có đánh giá)
Khách sạn
3.076.250 / đêm
Grandiose Hotel

Grandiose Hotel

(Chưa có đánh giá)
Khách sạn
2.042.500 / đêm
Document