Asahi Luxstay

Danh sách chỗ nghỉ

Asahi kết hợp với các nhà cung cấp uy tín, mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình của minh.
Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất.

Amanda Luxury Lan Hạ

Amanda Luxury Lan Hạ

(Chưa có đánh giá)
Tour
6.056.667 / đêm
Bhaya Cruise Classic Halong Bay

Bhaya Cruise Classic Halong Bay

(Chưa có đánh giá)
Tour
10.091.667 / đêm
Indichina Premium Halong Bay

Indichina Premium Halong Bay

(Chưa có đánh giá)
Tour
13.012.500 / đêm
Indichina Sail Halong Bay

Indichina Sail Halong Bay

(Chưa có đánh giá)
Tour
7.627.500 / đêm
Oriental Sail Hạ Long 2 ngày 1 đêm

Oriental Sail Hạ Long 2 ngày 1 đêm

(Chưa có đánh giá)
Tour
2.520.000 / đêm
Starlight Cruise-Oriental Hạ Long 3 ngày 2 đêm -tuyến 2
3.037.000 / đêm
Paradise Sail Cruises

Paradise Sail Cruises

(Chưa có đánh giá)
Tour
7.464.667 / đêm
𝑷𝒆𝒐𝒏𝒚 cruise

𝑷𝒆𝒐𝒏𝒚 cruise

(Chưa có đánh giá)
Tour
6.200.000 / đêm
Paradise Peak Cruises 3 ngày 2 đêm

Paradise Peak Cruises 3 ngày 2 đêm

(Chưa có đánh giá)
Tour
13.686.667 / đêm
𝑴𝒐𝒏𝒄𝒉𝒆𝒓𝒊 Cruise

𝑴𝒐𝒏𝒄𝒉𝒆𝒓𝒊 Cruise

(Chưa có đánh giá)
Tour
11.600.000 / đêm
Paradise Elegance Cruises

Paradise Elegance Cruises

(Chưa có đánh giá)
Tour
10.925.750 / đêm
Paradise Grand Cruises

Paradise Grand Cruises

(Chưa có đánh giá)
Tour
10.925.750 / đêm
Heritage Cruises Lan Hạ

Heritage Cruises Lan Hạ

(Chưa có đánh giá)
Tour
6.800.000 / đêm
Capella Cruise

Capella Cruise

(Chưa có đánh giá)
Tour
9.079.167 / đêm
Queen Cruises Hạ Long (đi trong ngày)

Queen Cruises Hạ Long (đi trong ngày)

(Chưa có đánh giá)
Tour
1.208.000 / đêm
DU THUYỀN STELLA MARIS

DU THUYỀN STELLA MARIS

(Chưa có đánh giá)
Tour
1.650.000 / đêm
Document